Projektek


Élő városok, formálódó közösségek

A Budapesti Művelődési Központ és a Párkányi Városi Művelődési Központ közös projtektje, az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap támogatásával.

Rövid leírás:

Budapest és Párkány látszólag két nagyon eltérő lehetőségekkel és kihívásokkal rendelkező város, melynek más utakat választva kell eljutnia a megoldásokhoz. Ugyanakkor megfigyeléseink szerint a közművelődési-kulturális területet tekintve azonban már korántsem ennyire egyértelmű az összevetés eredménye. Projektünk célja több rétegből állt: egyfelől újfajta lehetőségekre, modellekre szeretnénk felhívni a szakma figyelmét arra, hogy a kulturális termékeken keresztül milyen látványosan és gyorsan fejleszthető a település gazdasága, turizmusa. Ezen célból konferenciát és fesztivált szerveztünk, melyek a lokális kultúra bemutatásán túl bővíthetik a pályázó intézmények lehetőségeit, kapcsolatait. Meggyőződésünk, hogy a közművelődés 21. századi impulzusokat felhasználva komoly segítség, alappillér lehet egy település fejlesztési stratégiájában. Ugyanakkor a szakma számára egyre nagyobb kihívást jelent a szakemberek hiánya, pályaelhagyása. Az új források és tapasztalatok felvillantásával reményeink szerint újra vonzó hivatássá tehető a közművelődés. Ehhez egy csereprogramot dolgoztunk ki, mely modellül szolgálhat a két város és ország kulturális szakembereinek képzéséhez, tapasztalatainak bővítéséhez. A projekt alatt felhalmozott impressziókat folyamatosan publikáltuk a szakma számára is egy blog formájában, ahol egyfelől a szubjektív tapasztalatainkat, másfelől szakmai-objektív leírásokat is megjelentettünk.

Megvalósítási időszak:
2020. október 1. – 2021. augusztus 31.

Teljes projekt költségvetés:
29 994,80 EUR


Tradition and modernity in the V4 countires